Make your own free website on Tripod.com
Sporazumevanje pod vodom

ZARONI

Znak kojim se obaveštavaju ostali ronioci da krenu u zaron. Upotrebljava se i pod vodom kada se treba spustiti na veću dubinu.

OK

Koristi se i kao pitanje i kao odgovor , ako je sve u redu i kao potvrda razumevanja drugog znaka.

NEŠTO NIJE U REDU

Obaveštavaju se ostali ronioci da nešto nije u redu, ili se neko ne oseća najbolje ali situacija ne zahteva nikakvu intervenciju. Daje se ispruženom šakom sa raširenim prstima koja se rotira oko svoje uzdužne ose.

POKAZIVANJE

Na ovaj način se pokazuju objekti ili osobe pod vodom

NEMAM VAZDUHA

Obaveštavaju se ostali u grupi da je ronilac ostao bez vazduha. Nakon toga je potrebno objasniti da li će ronilac izroniti ili je potrebno bratsko disanje.

POVUCI MOJU REZERVU

Ovaj znak se daje kad ronilac ne može da dohvati ručicu rezerve na boci i potrebna mu je pomoć.

POVUKAO SAM REZERVU

Obaveštavaju se ostali ronioci da je ronilac oslobodio rezervnu količinu vazduha u boci.

STOP

Označava se da se ronilac ili grupa zaustavi, ili da se prekine sa aktivnost.

IZRONI

Obaveštavaju se svi ronioci da treba krenuti ka površini. Upotrebljva se i za obaveštavanje da treba smanjiti dubinu.

OK

Daje se na površini kada je ronilac udaljen i standardni znak se dobro ne vidi.

OK

Daje se takođe na površini kada je jedna ruka zauzeta.

POTREBNA POMOĆ

Daje se na površini kada je ronilac blizu

POTREBNA POMOĆ

Daje se na površini kada je ronilac udaljen.

OK

Znak koji se daje noću. Ima isto značenje kao standardni znak.

NEŠTO NIJE U REDU

Znak koji se daje noću. Ima isto značenje kao standardni znak.

POTREBNO BRATSKO DISANJE

Daje se drugom roniocu kada je neophodno primeniti bratsko disanje.

VRTOGLAVICA

Znak kojim se ostali ronioci ili vođa grupe obaveštavaju da je došlo do vrtoglavice (usled otežanog izjednačavanja pritiska, pijanstva dubine itd.)

SAKUPLJANJE

Zahtev drugim roniocima u grupi da se okupe u krug i obrate pažnju na vođu grupe.

KOJI PRAVAC

Pitanje koje se postavlja okretanjem šake sa ispruženim palcem.

SMER

Odgovor na pitanje KOJI PRAVAC. Rukom se označava osnovni pravac.

ISPOD,IZNAD,OKOLO

Ovo je precizniji odgovor na pitanje KOJI PRAVAC. Rukom se preciznije objašnjava put kojim treba poći.

TI VODI, JA PRATIM

Sa ovim znakom se menja vođstvo para (ili grupe) dogovoreno pre ronjenja.

USPORI

Obaveštavaju se ostali da uspore kretanje, vršenje neke radnje ili ritam disanja.

OSTANI NA TOJ DUBINI

Obično sledi posle znaka ZARONI ili IZRONI. Daje se ispruženom šakom okrenutom na dole sa raširenim prstima koja se pomera levo-desno.

NISAM IZJEDNAČIO PRITISAK

Obaveštavaju se ostali ronioci da ronilac ima problema sa izjednačavanjem pritiska u ušima.

ZAJEDNO RONITI

Ovim se znakom obično upozoravaju ronioci koji su udaljeni od grupe da treba da ostanu zajedno sa ostalim roniocima.

[Linkovi] [Znaci] [Fotografija] [Tablice] [Klubovi] [Oprema] [Fizika] [Fiziologija] [Pretraživanje]

Home ] Up ]