Make your own free website on Tripod.com

Voda i zvuk - Za razliku od svetlosti, zvuk putuje brže kroz gušće sredine (voda,metal i sl.), tako da voda prenosi zvuk 4x brže. Zbog toga ronilac čuje odlično ispod vode ali teško određuje odakle zvuk dolazi. Pravac se određuje na osnovu kašnjenja dolaska zvuka u jedno i drugo uvo, što pod vodom nije lako zbog velike brzine zvuka. Zvuk pod vodom je veoma pogodan za skretanje pažnje pod vodom (kucanje nožem u bocu). Na prenos zvuka pod vodom indirektno utiče i temperatura vode, jer se sa promenom temperature menja i gustina, pa je potrebna različita količina energije za prenos zvuka,što se nekad svodi na samo par metara.