Make your own free website on Tripod.com

Voda i svetlost - Čovečije oko funkcioniše tako što odbijenu svetlost od objekta pretvara u električne impulse i šalje ih u mozak. Ali, pošto se svetlost menja prolazeći kroz vodu, ono što vidimo je promenjeno. Svetlost se u vodi menja usled: zamućenosti, rasipanja, apsorpcije, i refrakcije. Zamućenost vode usled planktona,mulja i sl., sprečava prodor svetlosti u dubinu. Rasipanje dovodi do poptunog gubitka senki pod vodom. Apsorpcija svetlosti dešava se sa dubinom. Zbog asporpcije  glavni faktor raspoznavanja pod vodom nije boja, već kontrast predmeta i zato pri ronjenju treba koristiti opremu sa najvećim kontrastom boja. Refrakcija predstavlja savijanje svetlosti pri prelasku iz vazduha u vodu i obratno. Zbog toga se koristi maska koja izoluje oko od vode i izoštrava se vid, ali se objekat koji se posmatra prikazuje bliže za 1/4 i prikazuje veći za oko 1/3.