Make your own free website on Tripod.com
Voda i plovnost -  Na svatela zaronjenja u tečnost deluje 2 suprotne sile: vlastita težina i uzgon. Odnos ove 2 težine utiče na plovnost tela, tako što uzgon deluje u pravcu površine a težina tela ka dnu. Arhimed je prvi objasnio ovu pojavu zakonom : SVAKO TELO URONJENO U TEČNOST GUBI PRIVIDNO OD SVOJE TEŽINE ONOLIKO KOLIKA JE TEŽINA TEČNOSTI KOJU JE TO TELO ISTISNULO. Jednostavnije, ako je težina istisnute tečnosti veća od težine samog tela, telo pliva (ima pozitivnu plovnost), a ako je manja, telo tone (ima negativnu plovnost). Telo čija je težina jednaka težini istisnute tečnosti imaće neutralnu plovnost. Uzgonska sila zavisi i od gustine tečnosti i povećava se sa gustinom. Tako ronilac ima veću plovnost u morskoj nego uslatkoj vodi zbog veće gustine morske vode usled veće koncentracije soli. Uopšteno, čovek ima približno neutralnu plovnost koja se povećava usled ronilačke opreme. Neutralna plovnost se dobija dodavanjem tegova na površini i još preciznije, kompezatorima plovnosti (ronilački prsluci) čija je prednost u promeni plovnosti u toku samog ronjenja prostim dodavanjem ili oduzimanjem vazduha.