Make your own free website on Tripod.com

Dekompresione tablice


Dekompresione tablice imaju za cilj sprečavanje pojave dekompresione bolesti putem kontrole kritičnog nivoa izračunate količine azota tj. sprečavanje pojave dekmpresione bolesti za maksimalno provedeno vreme pod vodom na određenoj dubini. Ronioci moraju biti svesni da bez obzira koje ronilačke tablice upotrebljavali, uvek postoji teoriski rizik dobijanja dekompresione bolesti, tako da sve tablice ne treba koristiti prema njihovim krajnjim vrednostima, već mnogo konzervativnije. Ronilačke dekompresione tablice koje su danas najčešće koriste u rekreativne svrhe su: US NAVY, PADI (wheel), NAUI,BSAC '88, NO-BUBBLE, BUEHLMANN i najnovije francuske MN 90.

! Preporuka je odštampati ponuđene tablice !

BEUHLMANN/HANN 1/2 US NAVY 1/2 MN90 1/2 BSAC 88 1/2

BEUHLMANN/HANN 2/2

US NAVY 2/2

MN90 2/2

BSAC 88 2/2

[Linkovi] [Znaci] [Fotografija] [Tablice] [Klubovi] [Oprema] [Fizika] [Fiziologija] [Pretraživanje]

Home ] Up ]