Make your own free website on Tripod.com

Ronilačka oprema


Ova stranica je još uvek u izgradnji. Sadržaće opise i slike kompletne opreme koja se korisiti u ronjenju, a između ostalog i:

 • maska
 • peraja
 • disalica
 • boca
 • regulator
 • odela
 • pojas sa tegovima
 • dubinomer
 • podvodni satovi
 • kompas
 • kompjuteri
 • manometar
 • nož
 • lampe
 • tablice
 • zastavice i bove

[Linkovi] [Znaci] [Fotografija] [Tablice] [Klubovi] [Oprema] [Fizika] [Fiziologija] [Pretraživanje]

Home ] Up ]