Make your own free website on Tripod.com
Neon - Inertan gas koji se za sada u ronjenju koristi samo eksperimentalno. Smatra se da je pogodan da zameni helijum jer ne izaziva ni veliki gubitak toplote ni promenu glasa. Problem je što se usled velike molekularne težine teže diše na velikim dubinama usled povećanog pritiska.