Make your own free website on Tripod.com
Henrijev zakon - Gasovi se u prirodi ne nalaze samo kao slobodn, već se često nalaze i rastvoreni u raznim tečnostima. Takođe, u vodi koja se zagreva posle određenog vremena pojaviće se mehurići, koji pokazuju da je u njoj bio rastvoren neki gas. Gasovi rastvoreni u tečnosti zadržavaju svoje osobine , tako da vrše pritisak iako su apsorbovani. Koliko će se gasa rastvoriti u nekoj tečnosti zavisi od parcijalnog pritiska koji on vrši na površinu tečnosti, kao i od njegove temperature. Tako zakon glasi : KOLIČINA GASA KOJA SE RASTVORI U NEKOJ TEČNOSTI JE DIREKTNO PROPORCIONALNA PARCIALNOM PRITISKU TOG GASA, PRI DATOJ TEMPERATURI. Drugim rečima, sa povećanjem pritiska povećava se i kapacitet tečnosti da rastvori gas, dok se sa povećanjem temperature taj kapacitet smanjuje. Ovaj zakon ima veliku primenu u ronjenju gde se gasovi udišu pod povišenim pritiskom rastvaraju u organizmu koji je uglavnom sastavljen od tečnosti. Na rastvaranje gasova utiču 2 faktora : pritisak i temperatura.

pritisak - (primer) - ako se u zatvorenoj komori koja sadrži sud sa vodom, povećavamo pritisak, onda će se vazduh u komori polako rastvarati u vodi sve do određene količine koja predstavlja maksimalno zasićenje tečnosti za taj pritisak (SATURACIJA). Kada se pritiska u komori smanji, izdvaja se gas iz tečnosti, kako bi se ponovo postigao pritisak okoline. Ukoliko se pritisak smanji polako, gas se izdvaja bez ikakvih problema. Međutim, ukoliko se promena pritiska vrši ubrzano, molekuli gasa se grupišu u mehuriće.

temperatura -  povećanjem temperature ubrzava se oslobađanje gasa jer se smanjuje i prostor između molekula tečnosti gde se nalazi rastvoreni gas. Primer za ovo je pojava mehurića u vodi pre ključanja. Međutim, zbog skoro konstantne temperature organizma , njen uticaj na apsorpciju gasova je zanemarljiv.

Rastvaranje gasova u organizmu nema uticaja na disanje pri normalnom atmfosferskom pritisku, ali je veoma bitno za ronioce kada dišu pomoću ronilačkog aparata i posebno se odnosi za period izrona. Tada je pritisak u plućima manji nego što je bio kod zarona (zbog smanjenja dubine, smanjuje se i pritisak okoline) i rastvoreni gasovi teže da se izdvoje iz tkiva. Ukoliko se naglo izranja, gasovi iz vazduha (azot prednjači) ne mogu da se izdvoje dovoljno brzo i formiraju mehuriće, što može dovesti do pojave dekompresione bolesti. Preventivnom upotrebom dekompresionih tablica i poznavanja tehnike ronjenja sprečava se ova pojava.