Make your own free website on Tripod.com
Helijum - U vazduhu se nalazi u vrlo maloj količini (oko 0,00046%) .Gas bez boje, ukusa i mirisa, veoma je lak, odlično provodi toplotu i zvuk. U ronjenju se koristi kao zamena za azot u smešama zajedno sa kiseonikom, a koristi se i za disanje na velikim dubinama jer se lakše diše nego azot. Problemi se javljaju zbog njegove visoke provodljivosti toplote, tako da ronilac brzo gubi telesnu toplotu pri disanju (heliox-mešavina). Zatim, zbog male molekularne težine zvuk putuje brže nego kroz vazduh, pa kada ronioci komuniciraju, zvuče kao Paja Patak. Treći važan problem pri disanju heliox-mešavine je pojava "neurološkog sindroma visokog pritiska", koji prouzrokuje drhtanje mišića, vrtoglavicu i mučninu pri ronjenju na velikim dubinama preko 240m. Zbog svega ovoga, upotreba helijuma je ograničena na profesionalna ronjenja.