Make your own free website on Tripod.com
Vodonik - Gas bez boje, mirisa i ukusa, najlakši od svih gasova. Koristi se u mešavini sa kisonikom (kao i helijum) da bi se izbegle negativne osobine azota. Problem ove mešavine je da je visoko eksplozivna. Eksplozivnost se smanjuje tako što se procenat kiseonika smanji do ispod 4%, što je pogodno kada se roni preko 30m.