Make your own free website on Tripod.com
Gej-Lisakov (Čarslov) zakon - predstavlja uticaj temperatue na ponašanje gasova i glasi : PROMENA PRITISKA ILI ZAPREMINE ISTE KOLIČINE GASA DIREKTNO JE PROPORCIONALNA PROMENI APSOLUTNE TEMPERATURE.

P V = K T

P - apsolutni pritisak

V - zapremina suda gasa

T - apsolutna temperatura

K - konstantna

Ova formula se može predstaviti u upotrebljivom obliku za ronioce

( P1 V1 ) / T1 = ( P2 V2 ) / T2
Primer : Boca zampremine 15 litara napunjena je na 200 bara i zagrejala se na temperaturu od oko 308K (35°C) , a koristiće se u vodi koja ima 290K (17°C), dobija se da će u boci vladati pritisak od 188 bara , a to je stvarna količina koja može da se koristi za disanje.