Make your own free website on Tripod.com
Ugljen-monoksid - Izrazito otrovan gas, koji se u prirodi nalazi kao rezultat nepotpunog sagorevanja i vrlo ga je teško otkriti. U ronilačkom aparatu se nalazi kao posledica loše postavljenog usisnog ventila ili neispravnog filtera kompresora.