Make your own free website on Tripod.com

Bojl-Mariotov zakon - ovaj zakon govori o odnosu pritiska i zapremine gasova i glasi : ZAPREMINA GASA JE OBRNUTO PROPORCIONALNA PRITISKU, A GUSTINA GASA JE DIREKTNO PROPORCIONALNA SA PRITISKOM, AKO TEMPERATURA OSTANE NEPROMENJENA.

Ovaj zakon je razumljiviji ako se objasni eksperiment. U iskrivljenu staklenu cev U tipa, koja je zatvorena sa jedne strane, sipa se živa sve dok se ne izravnjaju odnosi u oba kraja cevi. Pošto je nivo žive bio jednak u oba kraja cevi, znači da je u njima vladao jednak pritisak na površinu tečnosti. Zatim se dodavala živa kako bi se smanjila zapremina vazduha u zatvorenom delu cevi. Otkriveno je da treba da se doda tačno 760 mm živinog stuba kako bi se zapremina u zatvorenom delu smanjila tačno na polovinu. Pošto je 760mm živinog stuba ustvari atmosferski pritisak, došlo se do zaključka da za smanjenje zapremine na polovinu u zatvorenom delu suda treba dvostruko veći pritisak od atmosferskog.

Odnos zapremine i pritiska se još jednostavnije vidi ako se sud sličan cilindru sa otvorom na dole, polako spušta u vodu. Vazduh u cilindru će se na 10m(2bara) sabiti na polovinu, na 20m(3bara) na 1/3, a na 30m (4bara) na 1/4 zapremine i tako sve dok se dubina povećava odnosno dok raste pritisak.

Ovaj zakon može se prikazati matematički:

P V = const.  (uz T=const)

P - apsolutni pritisak

V - zapremina suda u kome se gas nalazi

Pomoću ovog zakona moguće je izračunati mnoge korisne stvari za ronioce, kao što je na primer, promena pritiska ili zapremina kada se ronilac pomera s jedne na drugu dubinu. Ako pritisak na kojoj se ronilac nalazi označimo sa P1 a zapreminu V1, novi pritisak sa P2 i novu zapreminu sa V2, onda se može postaviti relacija:

P1 V1 = P2 V2

Pritisak i gustina gasa su direktno proporcionalni (za razliku od pritiska i zapremine). Na 10m dubine (2bara) gustina se povećava 2 puta, na 20m (3bara) povećava se 3 puta itd. Ovaj odnos je za ronioce veoma važan, da bi mogli da proračunaju koliko brzo će potrošiti vazduh iz boce u zavisnosti od dubine na kojoj se nalaze. Konkretno, kada se diše u okruženju gde je pritisak 3 bara, gustina vazduha koji dišemo iz boce povečaće se 3 puta i trajaće samo 1/3. Ovaj metod daje roniocu samo približnu procenu količine vazduha koji ima na raspolaganju, zbog različite fizičke konstitucije i trenutne situacije u kojoj se ronilac nalazi, kao izbog činjenice da ronioci retko ostaju na jednoj istoj dubini.